CHÙA PHẬT TỔ - GOTAMA TEMPLE 
                                                                        Long Beach, California

Âm Nhạc

 Bản Nhạc 
Hiện Pháp Lạc Trú - Ngọc Hải
Bông Hồng Cài Áo - Elvis Phương
Lòng Mẹ - Hoạ Mi
Autumn Leaves (I) - Hawaii
Đạo Làm Con - 300 ca sĩ - Quách Beem
Đường Về Đất Phật - Trung Dzũng
Dâng hoa - Thùy Dương
Niệm Phật - Trang Mỹ Dung
Phật Đang Trong Ta
Cảm Xúc Tây Nguyên (I)
Cố Hương (I)
Dap Co (I)
Hungarian Dance No.5 - Symphony Orchestra
Lan (I)
Suối Đàn T'rưng (I)
Take Five - Ken Burns (Jazz)
Thuyền Lá (I) - Nguyễn Nhất Huy
Về Dưới Mái Nhà - Ngọc Sơn
Dust in The Wind - Kansas

© 2018 GOTAMA TEMPLE USA | ALL RIGHTS RESERVED.
Published on February 02, 2010

Contact Thiện Niệm with questions or comments about this website.