CHÙA PHẬT TỔ - GOTAMA TEMPLE 
                                                                        Long Beach, California

Giới thiệu Chùa Phật Tổ

Skip Navigation Links


LỜI NGỎ
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính thưa quý Phật tử

Nhằm đáp ứng nguyện vọng của quý Phật tử về sự tìm tòi học hỏi giáo lý, chương trình sinh hoạt tu - học của chùa Phật Tổ, cũng như những vấn đề khác có liên quan đến đời sống tinh thần, để cân bằng nếp sống của người con Phật trong một xã hội loạn động bất ổn. Chùa Phật Tổ mượn phương tiện truyền thông internet mở ra website nay để giúp quý Phật tử xa, gần cập nhật những thông tin dễ dàng, tiện lợi hơn.

Tuy nhiên, nhận thấy giáo lý mà Đức Phật chỉ dạy trong Tam Tạng kinh điển thì đã quá nhiều, với lại các trang website Phật giáo khác như  http://quangduc.com  cũng đã đăng tải đầy đủ, vì thế mà trang website này chỉ gói gọn những gì cần thiết trong phạm vi sinh hoạt tu học tại bổn tự.

Chúng tôi hy vọng sẽ có được nhiều sự đóng góp ý kiến đầy quý mến của các Phật tử xa gần để cho nội dung của website ChuaPhatTo.net mỗi ngày một phong phú hơn.

Kính chúc quý vị được nhiều niềm vui, nhiều lợi lạc khi đến với trang website này.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Kính trân trọng
T.M. Tăng Ni Phật Tử Chùa Phật Tổ

Sa Môn Thích Thiện Long
BAN CHỨC SỰ CHÙA PHẬT TỔ

Phương TrượngHT Thích Thiện Long
Trụ TrìĐĐ Thích Thường Tịnh
Tri SựĐĐ Thích Thường Giới
Giáo Thọ SưHT Thích Phước Tịnh
 TT Thích Nguyên Tâm
 ĐĐ Thích Thường Chơn
 ĐĐ Thích Trung Duệ
 ĐĐ Thích Thường Trí
Ban Tri KháchĐĐ Thích Thường Định
ĐĐ Thích Thường Lạc
© 2018 GOTAMA TEMPLE USA | ALL RIGHTS RESERVED.
Published on February 02, 2010

Contact Thiện Niệm with questions or comments about this website.