CHÙA PHẬT TỔ - GOTAMA TEMPLE 
                                                                        Long Beach, CaliforniaHòa Thượng Phương Trượng: HT Thích Thiện Long

Trụ Trì: ĐĐ Thích Thường Tịnh

LỊCH THUYẾT GIẢNG TẠI CHÙA PHẬT TỔ


Chủ Nhật07/08/2016 - 10:00 AMPháp ThoạiĐĐ Thích Thường Chơn
Chủ Nhật14/08/2016 - 10:00 AMPháp ThoạiHT Thích Thiện Long
Chủ Nhật28/08/2016 - 10:00 AMPháp ThoạiTT Thích Trung Duệ
905 Orange Avenue
Long Beach, CA 90813
Tel. (562) 599-5100
Tuesday thru Sunday: 8:00 AM - 8:00 PM
Closed on Monday


View Larger Map


Kinh Nhật Tụng của chùa Phật Tổ


© 2016 GOTAMA TEMPLE USA | ALL RIGHTS RESERVED.
Published on February 02, 2010

Contact Thiện Niệm with questions or comments about this website.