CHÙA PHẬT TỔ - GOTAMA TEMPLE 
                                                                        Long Beach, CaliforniaHòa Thượng Phương Trượng: HT Thích Thiện Long

Trụ Trì: ĐĐ Thích Thường Tịnh

LỊCH THUYẾT GIẢNG TẠI CHÙA PHẬT TỔ


Chủ Nhật03/05/2015 - 00:00 AMPháp ThoạiĐĐ Thích Thường Chơn
Chủ Nhật10/05/2015 - 00:00 AMPháp ThoạiHT Thích Phước Tịnh
Chủ Nhật24/05/2015 - 00:00 AMPháp ThoạiĐĐ Thích Thường Giác
Chủ Nhật31/05/2015 - 00:00 AMPháp ThoạiĐĐ Thích Thường Tín
ºº Thứ Bảy hằng tuần, 10:30 AM: Khai Thị - thầy Thường Tín905 Orange Avenue
Long Beach, CA 90813
Tel. (562) 599-5100
Tuesday thru Sunday: 8:00 AM - 8:00 PM
Closed on Monday
View Larger Map


Kinh Nhật Tụng của chùa Phật Tổ


© 2015 GOTAMA TEMPLE USA | ALL RIGHTS RESERVED.
Published on February 02, 2010

Contact Developer with questions or comments about this website.