CHÙA PHẬT TỔ - GOTAMA TEMPLE 
                                                                        Long Beach, CaliforniaHòa Thượng Phương Trượng: HT Thích Thiện Long

Trụ Trì: ĐĐ Thích Thường Tịnh

LỊCH THUYẾT GIẢNG TẠI CHÙA PHẬT TỔ


Chủ Nhật05/10/2014 - 10:00 AMPháp ThoạiĐĐ Thích Minh Chánh
Chủ Nhật12/10/2014 - 10:00 AMPháp ThoạiĐĐ Thích Thường Giác
Chủ Nhật19/10/2014 - 10:00 AMPháp ThoạiHT Thích Phước Tịnh
Chủ Nhật26/10/2014 - 10:00 AMPháp ThoạiTT Thích Nguyên Tâm
** Thứ Bảy hằng tuần, 10:30 AM: Khai Thị - thầy Thường Tín
** Chủ Nhật hằng tuần, 6:00 PM - 8:00 PM: lớp Giáo Lý - thầy Thường Chơn905 Orange Avenue
Long Beach, CA 90813
Tel. (562) 599-5100
Tuesday thru Sunday: 8:00 AM - 8:00 PM
Closed on Monday
View Larger Map


Kinh Nhật Tụng của chùa Phật Tổ


© 2014 GOTAMA TEMPLE USA | ALL RIGHTS RESERVED.
Published on February 02, 2010

Contact Developer with questions or comments about this website.