CHÙA PHẬT TỔ - GOTAMA TEMPLE 
                                                                        Long Beach, CaliforniaHòa Thượng Phương Trượng: HT Thích Thiện Long

Trụ Trì: Đại Đức Thích Thường Tịnh

LỊCH THUYẾT GIẢNG TẠI CHÙA PHẬT TỔ


Chủ Nhật07/09/2014TT Thích Nguyên Tâm
Chủ Nhật14/09/2014ĐĐ Thích Thường Giác
Chủ Nhật21/09/2014TT Thích Thiện Ý
Chủ Nhật28/09/2014ĐĐ Thích Trung Duệ905 Orange Avenue
Long Beach, CA 90813
Tel. (562) 599-5100
Tuesday thru Sunday: 8:00 AM - 8:00 PM
Closed on Monday
View Larger Map


Kinh Nhật Tụng của chùa Phật Tổ


© 2014 GOTAMA TEMPLE USA | ALL RIGHTS RESERVED.
Published on February 02, 2010

Contact Developer with questions or comments about this website.