CHÙA PHẬT TỔ - GOTAMA TEMPLE 
                                                                        Long Beach, CaliforniaHòa Thượng Phương Trượng: HT Thích Thiện Long

Trụ Trì: ĐĐ Thích Thường Tịnh

LỊCH THUYẾT GIẢNG TẠI CHÙA PHẬT TỔ


Chủ Nhật01/03/2015 - 10:00 AMPháp ThoạiĐĐ Thích Thường Lạc
Chủ Nhật08/03/2015 - 10:00 AMPháp ThoạiĐĐ Thích Thường Chơn
Chủ Nhật15/03/2015 - 10:00 AMPháp ThoạiTT Thích Trung Duệ
Chủ Nhật22/03/2015 - 10:00 AMPháp ThoạiĐĐ Thích Thường Giác
Chủ Nhật29/03/2015 - 10:00 AMPháp ThoạiTT Thích Chơn Hiếu
ºº Thứ Bảy hằng tuần, 10:30 AM: Khai Thị - thầy Thường Tín
ºº Chủ Nhật hằng tuần, 6:00 PM - 8:00 PM: lớp Giáo Lý - thầy Thường Chơn905 Orange Avenue
Long Beach, CA 90813
Tel. (562) 599-5100
Tuesday thru Sunday: 8:00 AM - 8:00 PM
Closed on Monday
View Larger Map


Kinh Nhật Tụng của chùa Phật Tổ


© 2015 GOTAMA TEMPLE USA | ALL RIGHTS RESERVED.
Published on February 02, 2010

Contact Developer with questions or comments about this website.