CHÙA PHẬT TỔ - GOTAMA TEMPLE 
                                                                        Long Beach, CaliforniaHòa Thượng Phương Trượng: HT Thích Thiện Long

Trụ Trì: ĐĐ Thích Thường Tịnh

LỊCH THUYẾT GIẢNG TẠI CHÙA PHẬT TỔ


Chủ Nhật03/07/2016 - 10:00 AMPháp ThoạiĐĐ Thích Thường Chơn
Chủ Nhật10/07/2016 - 10:00 AMPháp ThoạiHT Thích Phước Tịnh
Chủ Nhật17/07/2016 - 10:00 AMPháp ThoạiĐĐ Thích Thường Tịnh
Chủ Nhật31/07/2016 - 10:00 AMPháp ThoạiTT Thích Nguyên Tâm
905 Orange Avenue
Long Beach, CA 90813
Tel. (562) 599-5100
Tuesday thru Sunday: 8:00 AM - 8:00 PM
Closed on Monday


View Larger Map


Kinh Nhật Tụng của chùa Phật Tổ


© 2016 GOTAMA TEMPLE USA | ALL RIGHTS RESERVED.
Published on February 02, 2010

Contact Thiện Niệm with questions or comments about this website.